Praktická ložnice ve starém stylu, ale s komfortem moderního interiérového vybavení

Jednou z nejdůležitějších místností v domě je ložnice, a proto bychom se jejímu zařízení měli opravdu poctivě věnovat. Pokud se vám líbí přírodní materiály ve své nejčistější formě, zajímáte se o životní prostředí a líbí se vám idea návratu k životu našich předků, můžete si zařídit ložnici ve stylu prababiček, ovšem rozhodně si nemusíte odepřít náležitý komfort moderní doby.

noční stolek

Čím začít

Srdcem každé ložnice je postel. Ta byla v minulosti vždy velká a velice robustní, nejčastěji ze dřeva. Staré postele se ještě dají sehnat a pokud nenajdete žádnou podle vašich představ, můžete si ji nechat vyrobit. A určitě si dejte záležet na velikosti. Dříve, když byli lidé na venkově chudí, do jedné postele se muselo vejít více než dva lidé, často se tak potkali na jednom místě rodiče i děti. To vysvětluje robustní a velké konstrukce postelí. Ani boháči si ale neodepírali mít velké postele, kde se pod těžkými peřinami ztráceli.

Ve většině případů měla taková postel slamník, který nahrazoval matraci. Sláma se dala ve slamníku měnit, když už neodpovídala tehdejším představám o pohodlí. Na slámu ale zapomeňte a pořiďte si i do staré postele kvalitní a moderní matraci, která bude pro váš odpočinek ideální.

noční stolek1

Moderní matrace

Moderní vzhled matrace, stejně jako současné polštáře a přikrývky, můžete snadno vhodným ložním povlečením z bavlny nebo lnu s dobovým potiskem vyzdobit tak, že budou ladit s postelí.

Noční stolek masiv

U každé postele by neměl chybět noční stolek masiv. Ten stejně jako před sto lety, slouží k umístění zdroje světla, i když lucerny nahradily lampy. Na nočním stolku by neměl chybět ani budík. Ideální je ten, který se natahuje ručně a tiká. Na nočním stolku je místo na dobrou knihu, brýle a sklenici vody, kdyby vás v noci vzbudila žízeň. Pokud jde o manželskou postel, tak by u ní určitě měly být noční stolky dva, sladěné ve stejném stylu.

Schůze SVJ

Shromáždění vlastníků bytových jednotek neboli schůze SVJ se koná jednak podle potřeby Společenství vlastníků jednotek a jednou za rok by měla být svolána schůze výroční. Statutární orgán svolá shromáždění i tehdy, je-li to na podnět vlastníků, kteří představují čtvrtinu hlasů z celkového počtu. Když by v tomto případě statutární orgán schůzi nesvolal, mohou ji – na náklady společenství – svolat zástupci vlastníků sami.

team-720291_1280

Účast na tomto shromáždění je součástí výkonu vlastnického práva, což znamená správu vlastních majetkových záležitostí. Na schůzi SVJ má každý vlastník bytové jednotky oprávnění hlasovat – je držitelem hlasů, odpovídajících výši spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Anebo se hlasování řídí Stanovami SVJ.

Schůze SVJ musí být usnášení schopná, to znamená, že musí být přítomen takový počet vlastníků, který je určen zákonem. Někdy to musí být nadpoloviční většina, anebo to opět určují Stanovy SVJ.

Pozvánka na schůzi musí být vlastníkům doručena nejméně 30 dní před jejím konáním. Pozvánka je písemná a je vlastníkům doručena způsobem, který je uveden ve Stanovách SVJ (emailem, do domovní schránky, vývěska ve vchodech bytového domu, apod.). Na pozvánce by měl být uveden – kromě času a místa konání – i pořad zasedání. Při stanovení času konání shromáždění je třeba zohlednit časové možnosti vlastníků.

vote-146962_1280 doubts-3747362_1280

Po příchodu na schůzi se každý vlastník bytové jednotky zapíše do prezenční listiny.

Při hlasování na schůzi SVJ je určité rozhodnutí právoplatně schváleno tehdy, jestliže je shromáždění usnášení schopné a s rozhodnutím souhlasí více než nadpoloviční většina přítomných vlastníků. Avšak dvě situace tvoří výjimku:

  • když Stanovy SVJ vyžadují vyšší počet hlasů než nadpoloviční většinu

  • anebo jestliže vyšší počet hlasů pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení vyžaduje zákon

Pokud je vlastník jednotky přehlasován a nesouhlasí s rozhodnutím shromáždění SVJ, může se podle Občanského zákoníku obrátit na soud.