Jak si vysvětlit pojem Tantra

Tantra vznikala postupně ve starověké Indii rozvojem různých způsobů a technik, jejichž posláním bylo prohloubení uvědomění lidské existence ve smyslu pochopení prapůvodní podstaty lidského života. Zakotvení jeho smyslu, jakožto součásti jednoty celého stvoření, kam lze zařadit nejen náš známý hmotný Vesmír, ale i jiné paralelní, či odlišné Vesmíry, kterých je ve Stvoření ve skutečnosti nekonečně mnoho.
relaxace při svíčkách
S Tantrou je to ovšem jako s Biblí. Tu také přepisovaly miliony lidí, stovky generací, a tímto způsobem se původní výklad a myšlenka odklonily na vedlejší kolej . Zvláště v dnešní době, v souvislosti se současnou západní civilizací, která považuje většinu tehdejších národů a kultur za „primitivní“ lidskou existenci. Pýcha a nedostatek pokory však nakonec dohání soudobou materialisticky zaměřenou kulturu „civilizovaného“ světa na okraj propasti a jen někteří vnímaví jedinci se ohlíží zpět, aby tu nalezli zapomenuté tradice a vědomí lidstva. Tím je harmonie a život v souladu s duchovními zákony Stvoření.

Duchovní principy

Tantra se opírá o jednotu. Především nerozlišuje dualitu jako takovou, tedy dobro a zlo, muže a ženu, kteří stojí na opačných protipólech. Neodděluje od sebe duchovní a hmotný svět. Všechny tyto součásti existence mají shodný význam, podobně, jako má každý muž a každá žena uvnitř svého já zakotven mužský a ženský princip.
relaxace po masáži

Meditace

Tantra vychází z meditace, kterou pojímá jako spojení s vnitřním světem, se svým skutečným duchovním „já“, odkud se lidská bytost dokáže napojit na ostatní živé tvory – rostliny, zvířata a lidské bytosti. Znamená to rovněž být v naprostém souladu se svým vlastním tělem a svými prožitky a myšlenkami. Již samotná meditace, zklidnění a tento postoj však odporuje zvyklostem dnešního uspěchaného světa honby za materií, fastfoodem, polosyntetické potravy a pomýlených či nesmyslných životních cílů.
Západní civilizace totiž buduje svou slávu na vědomostech a vzdělání. Inteligence a vědomosti však neznamenají nic, kde není „vědomí“. Vědomí je stav mysli uvědomění si jednoty, jedinečnosti každé živé bytosti, schopnost tvořit svou vlastní realitu, rozdělit se s ostatními o svou tvorbu, podporovat spolupráci namísto konkurenčního boje, být součástí jednoho celku. Západní civilizace se dnes cítí oddělena od jednoty, lidé mezi sebou soutěží a zápasí, a to je také příčinou jejího utrpení a problémů.
Tantrické masáže jsou dnes jednou z cest, jak v lidech probudit jejich pravé já, posunout je na cestě zpět k sobě samému, k pochopení pravých hodnot. Sexuální energie nám v tom může být nápomocná, pokud ji uchopíme za správný konec.