Správa bytového domu

Každá nemovitost potřebuje čas od času údržbu. Pokud bydlíme ve vlastním domě, musíme si zajistit potřebnou údržbu sami. Je dobré si vytvářet finanční rezervy na budoucí nutné opravy. Pokud bydlíme v bytovém domě jsme buď členy bytového družstva nebo jsme ve společenství vlastníků bytových jednotek, platíme každý za svou bytovou jednotku měsíčně určitou předem stanovenou částku do společného fondu oprav. Kromě této částky platíme také zálohy na elektřinu, vodu, teplo, úklid společných prostor, atd. Při ročním zúčtování, které se vypočítává pro každou bytovou jednotku zvlášť, vyjde buď přeplatek nebo nedoplatek na tyto služby.
Bytový dům
Toto vyúčtování dostaneme od orgánů bytového družstva nebo od společenství vlastníků bytového domu. Každý, kdo v bytovém domě vlastní byt, má také určitý podíl na společných částech domu, jako jsou například chodby, zábradlí, výtah, střecha, fasáda… Tyto součásti domu je také potřeba udržovat a při zjištění nějaké závady, opravit. Na těchto opravách se většinou domlouvají samotní majitelé bytů na domovní schůzi.
Bytový dům
Pojďme si nyní pro představu, co všechno je potřeba ke správě nemovitostí brno bytového domu, představit Správu nemovitostí Brno a s ní také společnost HOME PARTNER, s.r.o., která tuto činnost zajišťuje. Na našich stránkách se dozvíte bližší informace. Vše je přizpůsobeno tomu, aby byl zajištěný bezproblémový a plynulý chod bytového domu, popř. nemovitosti. Působí v oblasti technické i administrativní. Po technické stránce zajišťuje běžné opravy i plánování budoucích oprav, popř. rekonstrukci celého domu. Plánuje a eviduje pravidelné revize, které jsou dané zákonem a zprostředkovává smluvní vztahy s dodavateli energií. V oblasti administrativní vede evidenci prostorů a osob, zpracovává účetní závěrky a daňová přiznání, upomíná dlužníky, zpracovává odečty měřidel a vede evidenci záloh na služby, údržbu domu a také evidenci úhrad těchto plateb. Zkrátka jejich činnost vám zajistí klidnější a pohodovější bydlení.