Vosy umí lidi potrápit


Vosy urÄitÄ› znáte. Vyskytují se v naší přírodÄ› docela hojnÄ›, a pokud nÄ›kde venku necháme chvíli ležet nÄ›co sladkého, nejspíše se doÄkáme jejich návÅ¡tÄ›vy, poletovaly-li tyto právÄ› poblíž. Protože vosy sladkému jednoduÅ¡e neodolají.

To, že jsou vosy na sladké, by nás samo o sobÄ› jeÅ¡tÄ› nemuselo nijak vzruÅ¡ovat. Když jim to chutná, aÅ¥ si to užijí. Zbytky, se kterými se tyto klidnÄ› spokojí, pÅ™ece nebudeme postrádat, a i kdyby nám upily tÅ™eba z naÄaté limonády nebo ujedly ze zákusku, svÄ›t by se nezboÅ™il, protože vzhledem k jejich velikosti a spotÅ™ebÄ› nepÅ™ijdeme o mnoho. A vlastnÄ› i to jejich bzuÄení bychom bez problémů akceptovali, protože nejsme my lidé pro tento druh hmyzu potravou a tento nás tudíž úmyslnÄ› neobtěžuje.

vosy na květech

Jenže navzdory tomu se netěší vosy u lidí právÄ› velké oblibÄ›. Ba nejsou oblíbené snad u vůbec nikoho. Leda tak nÄ›jací ti sadaÅ™i Äi zahradníci je berou na milost, protože jim opylují kvÄ›ty a spolu s dalším hmyzem se tak starají o budoucí úrodu. A nejsou oblíbené pÅ™edevším proto, že mají i žihadlo. A cítí-li se ohroženy, neváhají ho použít i proti nám lidem coby zbraň. A na rozdíl od vÄel tak mohou uÄinit i opakovanÄ›. A pokud je tedy my lidé nÄ›jak vylekáme nebo v nich vyvoláme pocit ohrožení, neÄekají, až se jim omluvíme a rozumnÄ› si to vysvÄ›tlíme. Rovnou bodají, což vyvolává v nejlepším případÄ› nepříjemné svÄ›dÄ›ní. A u alergických lidí to může mít i daleko katastrofálnÄ›jší následky, stejnÄ› jako v případÄ› bodnutí do jazyka, po nÄ›mž hrozí otok a uduÅ¡ení se.

vosa na talíři

A proto se my lidé držíme od vos radÄ›ji dál. Pokud to jde. A když to nejde proto, že se nám takové vosy usídlí v naší bezprostÅ™ední blízkosti, musíme se zaÄít zabývat tím, jak vyhubit vosy ve zdi nebo na jiném místÄ›, kde si vybudují své hnízdo.

A pokud se tÄ›chto chceme zbavit, mÄ›li bychom vsadit na odbornou pomoc. Abychom mÄ›li jistotu, že to bude úÄinné a také že se bÄ›hem likvidace nedoÄkáme toho, Äeho se u takových vos nejvíce obáváme. Tedy poÅ¡típání.